Política de privacitat

© Copyright BCNDATA S.C.P.

Tots els drets reservats.

Els drets de propietat intel·lectual de la web bcndata.es, el seu codi font, el seu disseny, la seva estructura de navegació, les seves bases de dades i els diferents elements que conté, com els gràfics, botons, plans i textos, són de propietat exclusiva de BCNDATA S.C.P. amb NIF J60460417, en endavant BCNDATA, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos de qualsevol manera i, en especial, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació; pel que queda expressament prohibida la seva còpia i/o distribució, ja sigui totalment o parcial, sense el consentiment explícit de BCNDATA.

BCNDATA es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda a la seva Web o a la configuració i presentació de la mateixa.

L’accés a la pàgina Web de BCNDATA o la seva utilització per part dels seus usuaris no es pot considerar de cap manera un atorgament de llicència d’ús o de dret sobre qualsevol actiu de titularitat o propietat de BCNDATA.

Català